ul. Dyrekcyjna 6, 80-852 Gdańsk
tel. 58 305-81-99, fax 58 320-38-67, e-mail: post@intermundia.pl

Kursy językowe

W nauczaniu języków obcych przeznaczonych dla pracowników posługujemy się metodą, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.
Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na  kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

W trakcie zajęć lektorzy:
  • organizują gry i zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku;
  • przeprowadzają również improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy;
  • wykorzystują m.in. artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam;
  • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
  • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej;
  • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.

Każdorazowo po zakończeniu kursu języka angielskiego bądź norweskiego, który kończy się testem sprawdzającym wiedzę, uczestnicy otrzymują certyfikat o przebytym kursie, stopniu jego zaawansowania oraz liczbie godzin który obejmował.
Aplikuj On-line